xây dựng cơ sở hạ tầng

Những điều cần lưu ý trong xây dựng tránh cháy nổ

Khi đầu tư xây dựng phải có đầy đủ các hệ thống, thiết bị, phương tiện PCCC và đảm bảo điều kiện an toàn theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Khi tới phòng hát với âm thanh, không khí