vị trí thoát hiểm tuyệt đối

Kỹ năng sơ cứu cơ bản cần biết khi gặp sự cố

Ngoài việc đảm bảo nguyên tắc khi đặt garô là lộ ra ngoài (không để bị quần áo che), chuyển nhanh người bị garô về tuyến sau và nới lỏng garô 60-90 phút/lần, đồng thời ghi rõ giờ garô, giờ