tư vấn dùng mặt nạ

Hướng dẫn sử dụng mặt nạ phòng độc 3M – 3200 khi gặp nguy

Nếu mặt nạ không đạt độ khít nên xem xét lại quá trình kiểm tra mặt nạ, nếu không đạt được đồ khít phù hợp không được vào khu vực ô nhiễm và báo cho quản lý. Bước 1: Kiểm