thoát hiểm khi bị trói

Các kỹ năng giúp thoát chết đuối khi bị trói

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp có thể sống sót (dù phim thì thường hơi hư cấu một chút). Và biết đâu đấy, nếu một ngày không may bạn rơi vào trường hợp như vậy thì sao? Nếu không