pha thoát hiểm ngoại mục

Những pha thoát hiểm ngoại mục trong lịch sử thế giới

Trong điều kiện khắc nghiệt, điều khó khăn nhất để sinh tồn là nước uống. Con người có thể nhịn đói cả tháng, nhưng thiếu nước chỉ vài ba ngày là sẽ tử vong. Hơn nữa, mỗi ngày cơ thể