lối thoát hiểm bí mật

Khám phá lối thoát hiểm bí mật của Giáo hoàng ở thành Vatican

Passetto không nằm trong thiết kế ban đầu của Giáo hoàng Leo IV. Năm 1377, ý tưởng xây dựng Passetto ra đời khi các giáo hoàng trở về Rome sau kỳ khổ tu ở Avignon, Pháp. Họ nhận thấy lối