kỹ năng cấp cứu

9 kỹ năng cấp cứu cơ bản khiến bạn yên tâm hơn

Khi nói tới “kỹ năng cứu mạng” người khác, có lẽ điều đầu tiên mà bạn nghĩ tới sẽ là hô hấp nhân tạo. Kỹ năng này sẽ quyết định giữa sự sống và cái chết cho những người đã