chỉ bé thoát hiểm

7 kỹ năng giúp trẻ thoát khỏi nguy hiểm khi hỏa hoạn

Từ bài trắc nghiệm của các bé, cha mẹ hãy dẫn ra một câu chuyện để hướng dẫn và giúp các bé thực hành về kỹ năng thoát hiểm khi gặp phải đám cháy, Nếu bị kẹt trong phòng không