bão giật mạnh

Kỹ năng thoát hiểm khi gặp bão lũ nguy hiểm

Khi xảy ra gió to, bão giật mạnh, mưa lớn, nhà trường cần thông báo đến cha mẹ học sinh, cho trẻ nghỉ học để đảm bảo an toàn. Nhận biết bão, lũ lụt: Bão là hiện tượng thời tiết