Kỹ năng thoát nạn khi nhà sập nhanh chóng, an toàn

Khi thấy nhà sập, cần giữ bình tĩnh, di chuyển đến những nơi an toàn như góc nhà, bên dưới đồ vật che chắn…

Cảnh sát khuyên mọi người giữ bình tĩnh, gắng tìm đến nơi an toàn như góc nhà, dưới các đồ vật có tác dụng che chắn. Hãy gõ vào tường để báo vị trí của bạn cho lực lượng ứng cứu.

Khi thấy nhà sập, cần giữ bình tĩnh, di chuyển đến những nơi an toàn như góc nhà, bên dưới đồ vật che chắn…

ky-nang-thoat-nan
Gọi 114 báo tin, cung cấp địa chỉ, báo cho cảnh sát biết nếu thấy người mắc kẹt.

ky-nang-thoat-nan-1

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *